תנאי שירות


(1) כללי

הסכם זה מסדיר את מערכת היחסים שבין גיא ויטקובסקי בע"מ ("בעל האתר") והאתר plantic.co.il ו/או plantic.bio ("האתר"), לבין הגולש או המשתמש בשירותי האתר ("הגולש") ביחס לגלישה או לשימוש במוצרים או שירותי האתר.

גלישה או שימוש בשירותי האתר מהווה הסכמה לאמור בהסכם זה. אם אינכם מסכימים לאמור בהסכם זה או באם האמור בו אינו נכון לעניינכם, הנכם נדרשים לחדול מגלישה או שימוש בשירותי האתר.

(2) חל עליך איסור לבצע:

2.1  גלישה, סריקה או שימוש בשירותי האתר באמצעות תוכנת מחשב המיועדת לאסוף מידע או לבצע פעולות בדרך של חיקוי גולש רגיל.

2.2  מניפולציה של כתובת ה-URL של דפים פנימיים בכדי להגיע לדפים פנימיים אליהם אין לגולש גישה ישירה (URL Hacking) או ביצוע פעולה הפוגעת בתפקוד האתר, עיצוב האתר, קוד המקור, אלמנטים המופיעים באתר או תכני האתר.

(3) זכויות יוצרים

זכות היוצרים בעיצוב האתר, קוד המקור, אלמנטים ותכני האתר נתונה לבעלי האתר, לפי העניין, ואין לבצע בהם כל פעולה אשר הזכות לבצעה נתונה בלעדית, על פי חוק זכות יוצרים התשס"ח-2007, לבעל זכות היוצרים, ללא קבלת רשות מפורשת מבעל האתר.

(4) שינוי תנאים

בעלי האתר רשאים לבצע שינויים להסכם זה בכל עת ומבלי שיצטרכו לתת על כך הודעה מראש. השינויים בהסכם יכנסו לתוקף מיד עם פרסומם באתר.

(5) חשבון משתמש

5.1 בעלי האתר שומרים על זכותם למנוע גישה לשירותים מסוימים מגולשים אשר לא נרשמו לאתר, או אשר לא מסרו לבעלי האתר פרטים מסוימים אשר יקבעו על ידי בעלי האתר.

5.2 באחריותכם לוודא כי פרטי חשבון המשתמש שלכם והסיסמה לחשבון חסויים. כל שימוש בחשבון וביצוע פעולות בו, הינו באחריותך הבלעדית. הנכם מתבקשים להודיע לבעלי האתר באופן מידי על כל חשד לשימוש לא מאושר שנעשה בחשבון.

5.3 מסירת פרטים כוזבים מכל סוג שהוא, תהווה עילה לסגירה מידית של החשבון על ידי בעלי האתר.

5.4 הגולש מאשר לבעלי האתר לשלוח לתיבת הדוא"ל שלו, לפי הפרטים אשר מסר לבעלי האתר, עדכונים ואישורים ביחס לחשבון המשתמש רכישות שביצע באתר.

 

(6) מדיניות החזרות וזיכויים

ניתן לבטל עסקה מכל סיבה שהיא תוך 30 ימים מיום הרכישה ללא תשלום דמי ביטול. את ההודעה על ביטול הרכישה יש לשלוח לבעל האתר בכתב, בדואר האלקטרוני או בדואר. המוצר, בצרוף עותק חשבונית הרכישה, יוחזרו למשרדי בעל האתר באמצעות הדואר על חשבון הרוכש. ככל שהדבר אפשרי או סביר, יוחזר המוצר באריזתו המקורית, שלם וללא פגם. החזר כספי בגובה עלות הרכישה של המוצר (ללא דמי המשלוח) יבוצע בתוך 5 ימי עסקים.

שירות לקוחות:

גיא ויטקובסקי בע"מ – ח.פ. 512174129
ת.ד. 9086, רמת גן 5219002
טלפון: 03-7217970